Thai Browser 4.0

ถ้าคุณต้องการดาว์นโหลดทันที ให้คลิก

1. http://www.bigfoot.com/~beum/fichiers/beumie.exe หรือ
2. http://members.xoom.com/beum/fichiers/beumie.exe หรือ
3. http://members.tripod.com/beum/beumie_download.htm หรือ
4. http://members.fortunecity.com/beum/fichiers/beumie.exe หรือ
5. http://altern.org/beum/fichiers/beumie.exe

ถ้าคุณมีไทยเบราเซอร์ 3 หรือ 4 ขึ้นไปอยู่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดาว์นโหลดโปรแกรมชุดใหญ่ คุณสามารถดาว์นโหลดโปรแกรมรุ่นอัพเดท (รุ่นปรับระดับ หรือ update) ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามาก ทำให้การดาว์นโหลดเร็วขึ้น ได้ที่
1. http://www.bigfoot.com/~beum/fichiers/beumie_update.exe หรือ
2. http://members.xoom.com/beum/fichiers/beumie_update.exe หรือ
3. http://members.tripod.com/beum/beumie_download.htm หรือ
4. http://members.fortunecity.com/beum/fichiers/beumie_update.exe หรือ
5. http://altern.org/beum/fichiers/beumie_update.exe

สำหรับรายละเอียดของไทยเบราเซอร์รุ่น 4.3 มีดังนี้ แนะนำโปรแกรม
================================
ไทยเบราเซอร์เป็นโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ซึ่งใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ภาษาไทย ไทยเบราเซอร์ใช้ตัวช่วยแสดงเว็บเพจของ Internet Explorer 4 ขึ้นไปช่วยในการแสดงเว็บเพจ ทำให้แสดงภาษาไทยได้ถูกต้อง ไทยเบราเซอร์มีความสามารถทัดเทียมกับเบราเซอร์ชื่อดังทั่วไป (Internet Explorer, Netscape หรือ Opera) ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเว็บเพจ การช่วยจัดระเบียบรายการเว็บไซต์ การพิมพ์เว็บเพจ การเก็บเว็บเพจลงบนฮาร์ดดิสก์ การแสดงเว็บเพจในหลายหน้าต่าง การท่องอินเทอร์เน็ตออฟไลน์ การจัดรูปแบบหน้าต่างและแถบเครื่องมือตามรสนิยมของคุณ ฯลฯ นอกจากนี้แล้ว ไทยเบราเซอร์ยังมีความสามารถเฉพาะที่ไม่มีในเว็บเบราเซอร์อื่นใด เช่น การช่วยค้นหาข้อมูลบนเว็บด้วยคำภาษาไทย (ในรุ่นที่ 4 มี ตัววิเศษช่วยหาข้อมูลบนเว็บด้วย) การช่วยเติมที่อยู่เว็บ การห้ามการเปิดหน้าต่างใหม่ที่คุณไม่ต้องการ การช่วยเติมข้อมูลส่วนตัวที่คุณใช้เป็นประจำ การเปิดเว็บไซต์หลายเว็บไซต์โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มโปรแกรม ฯลฯ

มีอะไรใหม่
================================
ไทยเบราเซอร์ 4.3 (10 มิ.ย. 2543)
================================
• โปรแกรมสามารถช่วยคุณตรวจสอบเว็บไซต์ที่มักจะเปิดหน้าต่างเอกเทศขึ้นมาโดยไม่ขออนุญาตกับคุณก่อนด้วยความสามารถการห้ามการเปิดหน้าต่างเอกเทศ
โดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยคุณตรวจดูเว็บไซต์ที่ต้องได้รับการห้ามการเปิดหน้าต่างใหม่โดยอัตโนมัติ เช่น Tripod.com ได้ถึง 10 เว็บไซต์ คุณสามารถระบุชื่อเว็บไซต์เหล่านี้ หรือกดปุ่มข้อมูลตัวอย่างเพื่อให้โปรแกรมช่วยเติมชื่อเว็บไซต์ที่มักใช้การเปิดหน้าต่างเอกเทศ
• เมนูนี่คืออะไร (เหมือนกับคำสั่ง What's this help?) คุณสามารถคลิกเมาส์ด้วยปุ่มขวาบนองค์ประกอบของหน้าต่างแล้วเลือกคำสั่งนี่คืออะไรเพื่อให้ไทยเบราเซอร์อธิบายว่าองค์ประกอบ
ของหน้าต่างนั้นมีไว้สำหรับทำอะไร คุณสามารถใช้ปุ่ม ? บนด้านขวาสุดของหน้าต่างตามเดิมได้เช่นกัน
• ตัววิเศษช่วยค้นหาข้อมูลบนเว็บมีตัวเลือกใหม่ๆให้คุณทำรูปแบบเว็บเพจที่จะใช้แสดงผลลัพธ์การค้นหาข้อมูล
เช่นการเลือกฟอนต์ ขนาดฟอนต์ และชุดรูปแบบสี
• ตัววิเศษช่วยค้นหาข้อมูลบนเว็บสามารถค้นหาข้อมูลภาษาอังกฤษได้ถึง 20 เว็บไซต์
• คุณสามารถกำหนดค่ามากที่สุดของจำนวนรายการเว็บไซต์ในช่องที่อยู่เว็บได้ในหน้าต่างตัวเลือก (จาก 100 ถึง 400)
• ปัญหาชื่อเว็บไซต์ซ้ำกันในช่องกรอกที่อยู่เว็บได้รับการแก้ไข
• คุณสามารถเรียกอ่านคำถามยอดนิยมฉบับออนไลน์ (online FAQ) ได้จากเมนูวิธีใช้
• รายการคลังเว็บไซต์ได้รับการเพิ่มเติมและแก้ไขข้อผิดพลาด
• เมนูคลังเว็บไซต์จะปรากฏแม้ว่าไม่มีหน้าต่างใดเปิดอยู่
• แก้ไขปัญหาเล็กน้อย (bugs) อื่นๆ ไทยเบราเซอร์ 4.1 (30 พ.ค. 2543)
================================
• ตัวเลือกการนำหน้าต่างมาด้านบนสุด
• ตัววิเศษช่วยค้นหาข้อมูลได้รับการปรับปรุงใหม่ มีเว็บไซต์ใหม่ ทำให้คุณค้นหาข้อมูลได้มากขึ้น
• โปรแกรมสามารถตรวจสอบได้ว่ามีโปรแกรมไทยเบราเซอร์รุ่นใหม่หรือไม่
• เว็บไซต์ไทยใหม่ๆในเมนูคลังเว็บไซต์
• เว็บไซต์ในช่องทีอยู่เว็บจะไม่แสดง "http://" อีกต่อไปแล้ว ทำให้การค้นหาเว็บไซต์ที่ได้เข้าชมมาแล้วสะดวกมากขึ้น
• การยืนยันการออกจากโปรแกรม พร้อมกับตัวเลือก
• แก้ไขปัญหาเล็กน้อย (bugs) อื่นๆ ไทยเบราเซอร์ 4.0 (20 พ.ค. 2543)
================================
• ไทยเบราเซอร์รุ่น 4 : โปรแกรมได้รับการดีไซน์ใหม่ รูปลักษณะโปรแกรมใหม่ ให้คุณปรับปต่งหน้าต่าง และเครื่องมือโปรแกรมได้ตามสะดวก และตามรสนิยมของคุณ ไทยเบราเซอร์รุ่นนี้ใช้การทำงานแบบหลายหน้าต่าง (MDI) ความสามารถเดิมๆที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นได้ถูกลบทิ้งไป ทำให้โปรแกรมทำงานเร็วขึ้นกว่าเดิมกว่า 50%
• รหัสโปรแกรมได้รับการเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด ทำให้โปรแกรมทำงานเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น กินทรัพยากรเครื่อง และ RAM น้อยลง
• ตามคำเรียกร้อง ไทยเบราเซอร์ใช้ความสามารถในการเสนอและช่วยที่อยู่เว็บอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า AutoComplete สำหรับผู้ใช้ Internet Explorer 5 ความสามารถนี้ใช้ได้ทั้งในหน้าต่างหลักของโปรแกรม (ช่องที่อยู่เว็บ) และในหน้าต่างอื่นๆที่มีช่องให้กรอกที่อยู่เว็บ
• ตัววิเศษช่วยค้นหาข้อมูล (เมนูค้นหาข้อมูล) โปรแกรมสามารถช่วยคุณหาข้อมูลเดียวกันได้บนเว็บไซต์ที่คุณได้เลือกไว้ ตัววิเศษนี้มีประโยชน์มากสำหรับการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งในเวลาเดียวกัน
• ข้อมูลส่วนตัว ช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มต่างๆบนเว็บ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลเดียวกันซ้ำหลายครั้ง
• วิธีใช้ ได้รับการเพิ่มเติม มากมาย รวมถึงวิธีใช้บริบทด้วย ในหนาต่างบางหน้าต่างของไทยเบราเซอร์ ถ้าคุณเห็นปุ่มรูป ? ให้คลิกที่นั่น และคลิกบนส่วนประกอบของหน้าต่างที่คุณอยากทราบว่ามีไว้ทำอะไร
• แถบสถานะของโปรแกรมได้รับการปรับปรุงให้แสดงสถานะการท่องอินเทอร์เน็ตออฟไลน์ และสถานะการห้ามการเปิดหน้าต่างเอกเทศ พร้อมทั้งให้คุณเข้าถึงหน้าต่างต่างๆของโปรแกรมได้จากปุ่มหน้าต่าง นอกจากนี้แถบแสดงความคืบหน้าการดึงข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้ลงมาอยู่ในแถบสถานะด้วย และให้ปรากฎตัวขึ้นเฉพาะเมื่อมีการดึงข้อมูลเท่านั้น
• เมนูคลังเว็บไซต์ ได้รับการเพิ่มเติมเพื่อให้เสนอเว็บไซต์สำหรับเริ่มต้นการเซิร์ฟบนเว็บ ("เว็บไซต์ท่า") ที่มีประโยชน์ และที่สำคัญที่สุด
• และความสามารถอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน ความสามารถ และจุดเด่นของไทยเบราเซอร์
================================
• ไทยเบราเซอร์ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User interface) ภาษาไทย ทำให้การใช้งานโปรแกรมสะดวกมากขึ้นสำหรับผู้ท่องเว็บไทยทุกคน
• ไทยเบราเซอร์มีความสามารถเทียบเท่ากับความสามารถของเบราเซอร์ที่สำคัญทั่วไป ไทยเบราเซอร์สามารถพิมพ์เว็บเพจ เปิดแฟ้มเว็บเพจ ช่วยจัดระเบียบทางลัดอินเทอร์เน็ต ฯลฯ
• ไทยเบราเซอร์แสดงเว็บเพจภาษาไทยได้ถูกต้อง ไทยเบราเซอร์ใช้ตัวช่วยแสดงเว็บเพจของ Internet Explorer ซึ่งสามารถตัดคำภาษาไทย และจัดตำแหน่งสระและวรรณยุกต์ในภาษาไทยได้ถูกต้อง
• ไทยเบราเซอร์ช่วยคุณหาข้อมูลภาษาไทยได้โดยตรงจากช่องที่อยู่เว็บ และจากตัววิเศษช่วยค้นหาข้อมูลบนเว็บ
• ไทยเบราเซอร์มากับวิธีใช้โปรแกรม และวิธีใช้บริบท ทำให้การเริ่มใช้โปรแกรมไม่มีอุปสรรคใดๆ
• และความสามารถอื่นๆอีกมากมายที่มีเฉพาะในไทยเบราเซอร์ และที่คุณสามารถสำรวจได้ด้วยตัวคุณเอง ความต้องการอย่างต่ำสำหรับใช้งานโปรแกรม
================================
• ระบบ Windows 95 Thai Edition หรือ Windows 98 Thai Edition หรือ Windows 2000 ที่ตั้งภาษาไทยไว้เป็น Locale หลัก
• เนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ประมาณ 6 เมกะไบต์ (ทั้งสำหรับตัวโปรแกรม และแฟ้มโปรแกรมเสริม ActiveX [ocx] ที่จะได้รับการติดตั้งในโฟลเดอร์ระบบ (Windows\System)ของ Windows)
• คุณต้องมีโปรแกรม Internet Explorer รุ่นที่ 4 ขึ้นไป (ถ้าคุณต้องการใช้การเสนอที่อยู่เว็บโดยอัตโนมัติ คุณต้องใช้ IE5) ติดตั้งอยู่ในระบบของคุณ ถ้าระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคุณคือ Windows 98 คุณมี Internet Explorer 4 อยู่แล้ว คุณสามารถดาว์นโหลด Internet Explorer ได้ฟรีที่ http://www.microsoft.com/windows/ie/
• แฟ้ม runtime ของ Visual Basic 6 (ขนาดประมาณ 1 เมกะไบต์) ถ้าคุณใช้ตัวติดตั้งชุดใหญ่ แฟ้มเหล่านี้ได้รับการติดตั้งให้พร้อมกับไทยเบราเซอร์ มิฉะนั้น คุณต้องดาว์นโหลดเองที่ http://support.microsoft.com/download/support/mslfiles/vbrun60sp3.exe

ข้อมูล จาก www.sunha.com/ ขออนุญาตินำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ครับผม

กลับหน้าแรก